Ocena brak

Powszechniki ewolucyjne wg. Parsonsa

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Ewolucja wg Parsonsa to podnoszenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa dzięki procesom dyferencjacji czyli wyodrębniania się w społeczeństwie coraz to nowych grup i ról, oraz integracji czyli wytwarzaniu się adekwatnych środków kontroli społecznej. Parsons wyróżnił 3 fazy ewolucji – społeczeństwo pierwotne, przejściowe i nowoczesne. Oznacza to że systemy można badać na płaszczyźnie rozwojowej. Parsons stworzył koncepcję powszechników ewolucyjnych (elementy podlegające zmianom, ale takie, które zawsze istnieją):

  • stratyfikacja

  • system kulturalnych uzasadnień

  • organizacja biurokratyczna

  • system pieniężny i rynkowy

  • zgeneralizowany i uniwersalny system prawny

  • stowarzyszenia demokratyczne

Podobne prace

Do góry