Ocena brak

Powszechniki ewolucyjne Parsonsa

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Ewolucja wg Parsonsa to podnoszenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa dzięki procesom dyferencjacji czyli wyodrębniania się w społeczeństwie coraz to nowych grup i ról, oraz integracji czyli wytwarzaniu się adekwatnych środków kontroli społecznej. Parsons wyróżnił 3 fazy ewolucji – społeczeństwo pierwotne, przejściowe i nowoczesne. Oznacza to, że systemy można badać na płaszczyźnie rozwojowej.  

Parsons stworzył koncepcję powszechników ewolucyjnych (elementy podlegające zmianom, ale takie, które zawsze istnieją):

- stratyfikacja

- system kulturalnych uzasadnień

- organizacja biurokratyczna

- system pieniężny i rynkowy

- zgeneralizowany i uniwersalny system prawny

- stowarzyszenia demokratyczne

Podobne prace

Do góry