Ocena brak

POWSTAWANIE, WYMIAR, ZWROT, I PRZEDAWNIENIE NADPŁATY

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Art. 72§1 ordynacji: za nadpłatę uważa się kwotę:

 1. nadpłaconego lub nienależenie zapłaconego podatku

 2. podatku pobranego przez płatnika nienależenie lub w wysokości większej od należnej

 3. zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o odpowiedzialności płatnika lub inkasenta określono je nienależenie w wysokości większej od należnej

 4. zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależenie w wysokości większej od należnej

Z nadpłatą w stosunku do obowiązku podatkowego mamy do czynienia, gdy:

 1. należność przypadająca z tytułu obowiązku podatkowego jest niższa od dokonanej wpłaty

 2. istnieje wpłata, a brak jest w ogóle należności z tytułu obowiązku podatkowego

Z nadpłatą w stosunku do wymiaru zobowiązania mamy do czynienia , gdy:

 1. należność wynikająca z wymiaru jest niższa od dokonanej wpłaty

 2. dokonana wpłata jest równa wymiarowi, ale wymiar jest wyższy niż należność z tytułu obowiązku podatkowego.

Nadpłata nie ma samoistnego charakteru. Jej korelatem jest obowiązek albo wymierzone zobowiązanie podatkowe. W sumie wysokość nadpłaty jest wielkością wynikową trzech elementów:

 • należności wynikającej z obowiązku lub zobowiązania

 • wymiaru zobowiązania

 • wysokości dokonanej wpłaty

Te 3 w/w elementy są składnikami określającymi treść stosunku prawnego nadpłaty

Podobne prace

Do góry