Ocena brak

POWSTAWANIE, WYMIAR I WYKONYWANIE ROSZCZEŃ PODATNIKA

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Roszczenie jest alternatywnym dla zobowiązania rodzajem stosunku prawnego, gdyż podatnik może być wierzycielem, gdy ma nadpłatę, stratę, prawo do zwrotu albo zaliczenia.

W polskim prawie podatkowym nie ma pojęcie roszczenia, zostało ono tak skonstruowane, jakby podatnik w nie mógł być wierzycielem. Dlatego przepisy budowane są dwutorowo, odrębnie dla zobowiązań i niektórych roszczeń ( przepisy o nadpłacie art. 73- 79 ordynacji )

Podobne prace

Do góry