Ocena brak

POWSTAWANIE NADPŁATY

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Termin ten może być używany w 3 różnych znaczeniach:

  • w sensie faktycznym- czyli zaistnienie różnicy między kwotą zapłaty, a powinnością prawną podatnika na skutek dokonanej wpłaty

  • jako powstanie stosunku prawnego nadpłaty- zaistnienie nadwyżki w stosunku do już istniejącego obowiązku podatkowego albo zobowiązania podatkowego

  • na oznaczenie początku biegu odsetek za zwłokę oraz liczenia innych terminów związanych z nadpłatą. Art.73 ord.

Nadpłatę ujawnia wymiar . Nadpłata powstaje jednak zawsze z mocy prawa, w chwili gdy dokonana wpłata przewyższa zobowiązanie podatkowe lub zostanie zrealizowana bez podstawy prawnej. Dlatego możemy mówić o nadpłacie ujawnionej i nieujawnionej.

Podobne prace

Do góry