Ocena brak

Powstanie zobowiązania podatkowego

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Powstawanie zobowiązań podatkowych.

Zobowiązania podatkowe mogą powstawać w dwojaki sposób:

1. z udziałem organu podatkowego lub

2. bez udziału organu podatkowego.

Do niedawna zasadniczym sposobem powstawania zobowiązań podatkowych było doręczenie decyzji podatkowych czyli z udziałem organu podatkowego. Organ wydawał i doręczał decyzje podatkową w której ustalał zobowiązanie podatkowe. Ten sposób wygodny jest dla podatnika w podatku rolnym, leśnym, w podatku od nieruchomości w odniesieniu do osób fizycznych.

Drugi sposób powstawania zobowiązań podatkowych można nazwać automatycznym ponieważ zobowiązanie podatkowe, w tym przypadku powstaje na skutek zaistnienia okoliczności z którymi prawo podatkowe wiąże powstawanie zobowiązań podatkowych (powstaje samoczynnie, bez decyzji podatkowej). Konkretyzacja obowiązku podatkowego nie wymaga tu prowadzenia postępowania wymiarowego, ten sposób powstawania zobowiązań podatkowych jest obecnie dominującym.

Powstawanie zobowiązań podatkowych bez wydania decyzji może mieć miejsce w trzech przypadkach:

1. z mocy prawa z chwilą zaistnienia warunków ustawowo przewidzianych,

2. w drodze obliczenia wysokości należnego podatku przez samego podatnika, zobowiązanego jednocześnie do zapłaty tego podatku, np. vat

3. w drodze obliczania wysokości należnego podatku przez płatnika zobowiązanego jednocześnie do jego pobierania np. w pdof

Podobne prace

Do góry