Ocena brak

POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

1) w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

2)bez wydania decyzji powyższej

a) z mocy prawa z chwilą zaistnienia warunków prawem przewidzianych

b) w drodze obliczenia wysokości należnego podatku przez samego podatnika zobowiązanego jednocześnie do terminowej zapłaty tegoż podatku

c) w drodze obliczenia wysokości należnego podatku przez płatnika zobowiązanego jednocześnie do jego pobrania i wypłacenia na rzecz właściwego rachunku budżetu

Podobne prace

Do góry