Ocena brak

Powstanie użytkowania wieczystego

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Do powstania dochodzi, w drodze umowy, między właścicielem nieruchomości, a osobą fizyczną lub prawną, umowa ma być zawarta w formie aktu notarialnego. Czynność wymaga wpisu do księgi wieczystej. Do nabycia użytkowania wieczystego, może dojść przez zasiedzenie, przez posiadacza nieruchomości, w zakresie użytkowania wieczystego lub też przez osobę na rzecz której użytkownik wieczystego przeniósł swe prawo bez zachowania formy aktu notarialnego.

Podobne prace

Do góry