Ocena brak

Powstanie Styczniowe - Stanowisko mocarstw

Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011

Napoleon III i Palmerston potępili powstanie uważając je za zgubne dla Polaków. Doradzano jego likwidację i ugodę.

Zwrot spowodował Otto Bismarck, który ofiarował pomoc Rosji i w lutym 1863 zawarł układ przewidujący wspólne działania przeciw Polsce. Wywołało to duże poruszenie w Europie. Napoleon III zaproponował Austrii sojusz. Wszystko to skończyło się wysłaniem do Petersburga not 3 państw (an fa au). Noty żądały zapewnienia autonomii i ustępstw dla Polaków. Poparły je wszystkie bez Pruskiego gabinetu. Ros. Gorczakow odpowiedział uprzejmie, lecz stanowczo, że są to sprawy państwa ros i nikt nie ma prawa się wtrącać. Porażka Zachodu.

Tymczasem Napoleon i inni zachęcali Polaków do walki i rozszerzania jej zasięgu. "trwajcie". Jesienią 1863 Napoleon zaprosił państwa europejskie na kongres w celu rozwiązania spraw kontynenty. Mocarstwa jednak nie chciały przebudowywać Europy pod patronatem Francji. Austria zmieniła stosunek do powstanie i wprowadziła stan wojenny w Galicji.

Za Polską ujął się papież Pius IX, który wzywał do modlitwy na całym świecie w tej intencji a w kongresie chciał wziąć udział osobiście.

Podobne prace

Do góry