Ocena brak

Powstanie Styczniowe - SKUTKI POWSTANIA

Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011

- likwidacja resztek odrębności Królestwa Polskiego

- represje Polaków i masowe zsyłki na Syberię, zintensyfikowanie rusyfikacji

- straty ludnościowe, materialne i moralne

- rozwój procesu uwłaszczeniowego, zapoczątkowanie tworzenia się nowoczesnego społeczeństwa

- kolejna tragiczna rocznica wspominana i dyskutowana do dnia dzisiejszego

Podobne prace

Do góry