Ocena brak

Powstanie Styczniowe - Organizacja władz powstańczych

Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011

Członkowie Rządu zamierzali się ujawnić na oswobodzonym terytorium. Nie mieli jednak przywódcy. Przez pierwsze dni powstania kierownictwo sprawowała komisja ze Stefanem Bobrowskim na czele. Wysłała ona swego emisariusza do Paryża z pismem powołującym gen. Ludwika Mierosławskiego, on niechętnie przyjął to stanowisko dyktatora. 17 lutego przybył do Królestwa i stanął na czele małego oddziału. W dwu bitwach na Kuj. doznał porażek i wrócił do Paryża.

W organizowaniu władz ważną rolę odegrał Bobrowski (był naczelnikiem w W-ie). Szukał miejsce by się ujawnić. Był on faktycznym przywódcą. Zaopatrywał oddziały i zabiegał o realizację dekretów uwłaszczeniowych.

Przed wybuchem powstania kraj podzielono na okręgi wojskowe i utworzono tajną organizację cywilną. Kiedy Ruscy siedzieli w dużych miastach, oni poprawiali zaopatrzenie w broń, żywność i lekarstwa przez granicę z Austrią. Organizowano kontakt z oddziałami powstańczymi w W-wie.

Podobne prace

Do góry