Ocena brak

Powstanie Styczniowe - DZIAŁANIA WOJENNE I PARTYZANTKA

Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011

Ze względu na bardzo skromne zaplecze militarne oraz przewagę wojsk rosyjskich, powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej. Z tego względu nawet niewielkie potyczki uznawano za bitwy. Do jednej z większych doszło pod Birżami, gdzie oddziały Zygmunta Sierakowskiego zostały rozbite przez wojska carskie. Szeregi powstańcze liczyły około 20 tys. walczących, wśród których znajdowali się liczni obcokrajowcy: oficerowie rosyjscy i ukraińscy oraz ochotnicy z Włoch (Francesco Nullo), Francji, Niemiec, Węgier i Czech.

Podobne prace

Do góry