Ocena brak

Powstanie Państwa Kościelnego

Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012

zagrożenie Stefana II przez Longobardów 

-  wymiana listów z Pepinem, 753 r. – przybycie do Galii z prośbą o pomoc

-  niepopularność wojny interwencyjnej z Longobardami wśród Franków

-  754 r. – krótka kampania Pepina, rozgromienie Longobardów

-  nadanie ziem Egzarchatu Rawenny papieżowi jako władcy świeckiemu

Pepin wycofał się za Alpy

-  odmowa oddania ziem przez Longobardów, 756 r. – oblężenie Rzymu

-  apele papieża o pomoc

-  756 r. – nowa wyprawa Franków, kapitulacja Longobardów

powiększenie terytorium nadanego papieżowi w 754 r. nieudane zabiegi Bizancjum o odzyskanie Egzarchatu

Podobne prace

Do góry