Ocena brak

Powstanie państwa anoglonormandzkiego

Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011

Początkowo Brytania była jedną z prowincji rzymskich . Po upadku cesarstwa rzymskiego , na tereny te najeżdżały plemiona barbarzyńskie . Należeli do nich między innymi : Anglowie , Sasi i Jutowie . Tworzą oni państwa o charakterze patrymonialnym , których liczba wynosiła siedem i utworzyły one tak zwany "Związek siedmiu królestw" , czyli HEPTARCHIĘ .

Do tej heptarchii należały : SUSSEX , WESSEX , KENT , MERCJA , NORTUMBRIA , EAST ANGLIA i ESSEX . Zjednocznie nastąpiło wokół Wessexu , a jedną z przyczyn , było zagrożenie zewnętrzne ze strony Duńczyków.

Początkowo najazdy Duńczyków miały charakter grabieszczy , poźniej jednak zajęcia całego terenu . Nastąpiło to za czasów Kanuta Wielkiego - władcy Danii , który w pierwszej połowie XI wieku zajął Brytanię , zaś dotychczasowy władca znalazł schronienie u Księcia Normandii . Po śmierci Kanuta Wielkiego do Brytanii powraca Edward Wyznawca . W 1066 umiera i dochodzi do walki o tron Brytanii między :

HAROLDEM - reprezentantem wybranym , przez możnych anglosaskich , HARALDEM - który był spadkobiercą Kanuta Wielkiego i WILHELMEM - władcą Normandu . Najpierw dochodzi do walki między Haroldem , a Haraldem . Harald ponosi klęskę . Następnie Harold walczy z Wilhelmem pod Hastings , wygrywa Wilhelm , który od tej pory nosi przydomek Zdobywca . Zakłada swoją dynastię i jego rządy doprowadzają do powstania państwa anglonoramandzkiego .

Podobne prace

Do góry