Ocena brak

Powstanie obowiązku podatkowego

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

  • powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku;

  • powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została ukończona/ rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich wykończeniem;

  • gdy nastąpi zmiana sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;

  • obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności tego obowiązku;

  • gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.

 

Podobne prace

Do góry