Ocena brak

Powrózek nasienny

Autor /liza Dodano /12.01.2012

 Powrózek nasienny (funiculus spermaticus). W powrózku nasiennym złączone są te wszystkie twory, które przechodzą przez kanał pachwinowy. Powrózek jest też objęty tymi samymi osłonkami co jądro, z wyjątkiem blaszek surowiczych. Wskutek zstępowania jądra nasieniowód wchodzący w skład powrózka nasiennego zmienił swoje położenie i łukowato opuścił się ku dołowi do worka mosznowego; natomiast naczynia jądra zachowały swe pierwotne położenie aż do kanału pachwinowego i dopiero od kanału pachwinowego mają wspólną drogę z nasieniowodem. Pierścień pachwinowy głęboki jest miejscem spotkania naczyń jądrowych zstępujących z góry oraz części micdnicznej nasieniowodu, która począwszy od dna pęcherza daje się prześledzić aż do tego miejsca. Od tego punktu, powtarzamy, wszystkie twory stanowiące zawartość kanału pachwinowego i złączone z sobą tkanką łączną tworzą powrózek nasienny. Wraz z jądrem oraz najądrzem jest on obustronnie wpuszczony do worka mosznowego. Powrózek nasienny daje się wymacać przez skórę moszny, zwłaszcza nasieniowód najważniejszy jego składnik. W przebiegu powrózka możemy więc odróżnić  Część położoną w worku mosznowym (odcinek mosznowy- albo podskórny) część przenikającą przez ścianę brzucha położoną w kanale pachwinowym (odcinek pachwinowy). W przejściu przez kanał pachwinowy powrózek stopniowo utraca swe osłonki.

Podobne prace

Do góry