Ocena brak

Powrózek naczyniowo-nerwowy szyi

Autor /lucyla Dodano /01.02.2012

Po obu stronach trzew szyi biegnie ku górze powrózek naczyniowo-nerwowy otoczony tkanką łączną, która zagęszcza się dokoła powrózka wytwarzając pochewkę naczyń szyjnych (vagina carotica). Powrózek składa się: 1) z t. szyjnej wspólnej, 2) ż. szyjnej wewnętrznej i 3) n. błędnego wraz z jego gałęziami sercowymi górnymi. Do tworów tych w górnej części przebiegu t. szyjnej wspólnej dochodzi jeszcze z przodu 4) gałąź górna pętli szyjnej ł, bocznie zaś, na zewnątrz pochewki wzdłuż ż. szyjnej wewnętrznej, łańcuch 5) szyjnych węzłów chłonnych głębokich ułożonych w luźnej przesuwalnej tkance łącznej.

W swym typowym składzie powrózek rozpoczyna się ku tyłowi od stawu mostkowo-obojczykowego i stąd wstępuje ku górze bocznic od trzew szyi. W przejściu z klatki piersiowej na szyję oba powrózki leżą w pobliżu płaszczyzny pośrodkowej, ku górze kierują się nieco rozbieżnie odsunięte ku bokom na szerokość chrząstki tarczowatej.

Powrózek naczyniowo-nerwowy daje się podzielić na dwie części, z których dolna przykryta jest m. mostkowo-obojczykowo-sutkowym, górna zaś położona jest w trójkącie t. szyjnej. Przez podział t. szyjnej wspólnej na t. szyjną wewnętrzną i zewnętrzną utraca on swą jednolitość.

Kierunek przebiegu tętnic szyjnych pokrywa się z linią prostą, którą można przeprowadzić ze stawu mostkowo-obojczykowego (przez dół nadobojczykowy mniejszy) do środka odległości między kątem żuchwy a wierzchołkiem wyrostka sutkowatego. Chociaż brzeg przedni m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego może być uważany na °gół za główny kierunek orientacyjny przebiegu tętnic szyjnych, to jednak nie jest 2 nim identyczny. Długa oś tętnic krzyżuje bowiem brzeg przedni mięśnia pod bardzo ostrym co prawda kątem. W trójkącie t. szyjnej powrózek naczyniowo-nerwowy zaczyna występować spod przedniego brzegu mięśnia. Kierunek przebiegu powrózka jest bardziej stromy, bardziej zbliżony do długiej osi ciała niż m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

Wewnątrz powrózka luźna tkanka łączna spaja poszczególne składniki, a pierścienie  pętle lącznotkankowe pochewki przenoszą ucisk pulsu tętnicy na żyłę. Poza tym po-ewka nie łączy się ściśle ani z blaszką powierzchowną, ani przedkręgową powięzi szyjnej, nie ma również połączeń z m. mostkowo-obojczykowo-sutkowym.

Podobne prace

Do góry