Ocena brak

Powrózek naczyniowo-nerwowy

Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014

Powrózek naczyniowo-ncrwowy, którego ,,mięśniem przewodnikiem<c jest ni. kruczo-ramienny (m. coracobrachialis), składa się, idąc od strony przyśrodkowej na zewnątrz, z ż. pachowej, t. pachowej i splotu ramiennego. Topograficznie zaś wyróżnia się tu 3 odcinki, które znajdują się: 1) między obojczykiem a m. piersiowym mniejszym; 2) z tyłu m. piersiowego mniejszego; 3) między m. piersiowym większym i m. piersiowym mniejszym. Trzy pęczki splotu ramiennego tak są uszeregowane w odcinku środkowym wokół I. pachowej, że pęczek tylny przebiega przed tętnicą, a pęczek boczny i przyśrodkowy odpowiednio po stronie bocznej i przyśrodkowej tętnicy. Z pęczka przyśrodkowego i z pęczka bocznego powstaje na przedniej ścianie I. pachowej n. pośrodkowy (n. medianus) (patrz tablica FF). N. pośrodkowy towarzyszy I. ramiennej aż do zgięcia łokciowego, obejmując ją przy tym długim, dośrodkowe skierowanym obwojem. Z pęczka bocznego splotu ramiennego odchodzi n. mięśniowo-skómy (n. musculocutaneus), który przebija się przez m. kruczo-ramienny fm. coracobrachialis) i w bruździe m. dwugłowego ukazuje się wraz ze swoją gałązką skórną n. skórnym bocznym przedramienia (n. cutaneus antebrachii lat.). Pęczek przyśrodkowy dzieli się na n. łokciowy (n. ulnaris) oraz dwa długie nerwy skórne, które zaopatrują przyśrodkową powierzchnię ramienia i przedramienia: n. skórny przyśrodkowy ramienia i n. skórny przyśrodkowy przedramienia (n. cutaneus brachii et antebrachii med.). Pęczek tylny, który otrzymuje dodatkowe włókna nerwowe z przednich gałęzi wszystkich nerwów rdzeniowych splotu ramiennego <:5 Th,), tworzy n. promieniowy (n. radialis) i n. pachowy (n. axillaris). N. pachowy okręca się wokół szyjki chirurgicznej kości ramiennej i przez boczną szczelinę pachową dociera do m. naramiennego. N. promieniowy kieruje się w dól bardziej skośnie i między przyśrodkową a głową długą m. trój-głowego dostaje się wraz z t. głęboką ramienia (a. profunda brachii) do kanalii nerwu promieniowego. Ze względu na bliskie sąsiedztwo stawu ramiennego oba te nerwy są narażone przy zwichnięciu stawu lub też przy jednostronnym ucisku (chodzenie o kulach) na uszkodzenie (porażenie z ucisku). T. ramienna wraz z wymienionymi nerwami znajduje się we własnej, mocnej łącznotkankowej pochewce, która jest odgraniczona od pochewki otacza jącej ż. ramienną. Szczególnie często występują w tej okolicy odmiany dotyczące przebiegu naczyń. Podwiązanie t. ramiennej między odejściem t. podlopatkowej (a. subseapularis) a t. głęboką ramienia (a. profunda brachii) jest przeciwwskazane ze względu na brak krążenia obocznego.

Podobne prace

Do góry