Ocena brak

„POWRÓT POSŁA” JAKO AKTUALNA KOMEDIA POLITYCZNA - CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW

Autor /bizon Dodano /06.03.2011

W tym utworze są zaprezentowane dwa stronnictwa. Jedno z nich to stronnictw patriotyzmu (obóz reform). Zalicza się do nich: Podkomorzy z żoną, Walery i Teresa. Drugie to obóz wsteczny, konserwatywny: Starosta, Sarmacki. Wytknięte są tu ich wady.

 •  Obóz reform

−  działacze stronnictwa patriotycznego

−  zwolennicy reform dotyczących naprawy państwa: zniesienia Liberum Veto, wolnej elekcji i polepszenia doli chłopa

−  rozumiejący potrzebę reform kraju

−  pragnący pozyskać sobie jak najwięcej zwolenników wśród średniej szlachty

−  ludzie godni naśladowania

Podkomorzy:

−  przedstawiciel drobnej szlachty, urzędnik ziemski z wyboru, rozsądzający spory graniczne, cieszący się dobrą opinią

−  wzorowy i dobry ojciec

−  oświecony patriota, opowiadający się za patriotycznym wychowaniem młodzieży

−  zwolennik reform

−  wzór cnót obywatelskich

−  dobry i ludzki opiekun swoich poddanych

Podkomorzyna:

−  zwolenniczka reform

−  narzekająca na skutki cudzoziemszczyzny i błahe wychowanie młodzieży

−  oddana bez reszty rodzinie

Walery:

−  uosobienie cnót rodzinnych i patriotyzmu

−  uczciwy, stały w uczuciach

−  przywiązany do rodziców

−  patriota, rozumie potrzebę reform

−  głosi potrzebę zniesienia Liberum Veto, wolnej elekcji i poddaństwa chłopów

−  potępia obóz wsteczny

 •  Obóz wsteczny, konserwatywny

−  obrońcy starych porządków feudalnych, broniący Liberum Veto, wolnej elekcji i poddaństwa chłopów

−  sami się ośmieszają ich głupotą, tym co mówią

−  bezkrytyczne przyjmowanie obcej mody

−  konserwatywny pogląd na wychowanie dzieci

Starosta Gadulski:

−  nie cieszy się dobrą opinią

−  skompromitowany we wszystkich dziedzinach życia

−  reprezentuje ciemną, zacofaną szlachtę, konserwatysta

−  nieuk

−  bojący się nowości

−  obojętny na sprawy publiczne

−  gadatliwy, chciwy, leniwy, kłótliwy, zły, pijak

Starościna:

−  zwolenniczka francuszczyzny

−  sentymentalna dama

−  wodząca za nos swojego męża, szantażując go rozwodem

Szarmancki:

−  utracjusz, fircyk, cwaniak, cynik, nierób

−  modny kawaler

−  goniący za uciechami życia dworskiego

−  pogardzający niższymi stanami

−  obojętny na sprawy narodu

−  niegodnie postępujący z kobietami

Do góry