Ocena brak

Powołanie do spadku – pojęcie i podstawy

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Spadkobiercą – heres mogła stać się tylko osoba powołana do spadku – co dawało jej podstawy prawne do objęcia spadku. Powołanie do spadku – mogło nastąpić: na podstawie ważnego testamentu (dziedziczenie testamentowe); na podstawie ustawy – (dziedziczenie ustawowe - beztestamentowe); przeciw testamentowe – wbrew testamentowi (dla zabezpieczenia praw najbliższej rodziny pominiętej krzywdząco w testamencie).nabycie spadku i stanie się spadkobiercą następowało przez oświadczenie woli chęci przyjęcia spadku.

Rozróżniano tu:

  • heredes domestici dziedzice domowi (podlegające władzy spadkodawcy do chwili jego śmierci – tzw. sui heredes – nabywający prawa do spadku ipso iure; byli dziedzicami koniecznymi heredes necessari) nie musieli oświadczać woli przyjęcia spadku – stawali się jego właścicielami z chwilą powołania do spadku – śmierci spadkodawcy; otrzymali z czasem prawo beneficium abstinendi – prawo powstrzymania się od przyjęcia spadku zadłużonego przez odpowiednie oświadczenie woli; nie mogli z niego skorzystać niewolnicy powołani do dziedziczenia jako heredes domesticus.

  • heredes extranei dziedzice zewnętrzni – musieli oświadczyć taką wolę; byli dziedzicami dobrowolnymi heredes voluntarii – mogli swobodnie decydować o przyjęciu spadku.

Spadkobiercą mógł być każdy posiadający zdolność prawną (z wyłączeniem personae incerte – nie określonych w chwili sporządzania spadku – „ubodzy”), a także niewolnik równocześnie wyzwalany (później było to w domyśle) – będący dziedzicem koniecznym (nie mógł nie przyjąć spadku, co pozwalało uniknąć sytuacji unieważnienia spadku z powodu odrzucenia przez wszystkich dziedziców, co skutkowało unieważnieniem i innych rozporządzeń testatora. W przypadku egzekucji venditio bonorum – infamii ulegał niewolnik a nie nazwisko spadkodawcy. Niewolnicy obejmowali najczęściej spadki obdłużone herediats damnosa. W przypadku ustanowienia dziedzicem cudzego niewolnika spadek przejmował jego pan (w razie przyjęcia).

Do góry