Ocena brak

Powództwo o charakterze dodatkowym

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

  Powództwa o charakterze dodatkowym (actiones adiecticiae qualitatis) były to skargi prawa pretorskiego uprawniające do dochodzenia zobowiązań zaciągniętych przez niewolnika z upoważnienia (iussum) właściciela. Stworzone zastały w okresie późnej republiki a zaliczano do nich:

  a/. actio quod iussu - gdy niewolnik zaciągnął zobowiązanie z wyraźnego upoważnienia pana lub pan potwierdził zobowiązanie zawarte przez niewolnika z własnej inicjatywy.

  b/. actio de peculio - dotyczyło sytuacji gdy niewolnik wyposażony był w peculium, odpowiedzialność sięgała tylko do wartości majątku pekuliarnego.

  c/. actio de in rem verso - gdy niewolnik zawarł kontrakt, który spowodował wzbogacenie się pana, odpowiedzialność ograniczała się do wysokości wzbogacenia.

  d/. actio exercitoria - gdy niewolnik będący kapitanem statku zaciągnął zobowiązanie w związku z prowadzoną działalnością.

  e/. actio institoria - gdy niewolnik był kierownikiem sklepu lub placówki handlowej i zaciągnął zobowiązanie w związku z powierzoną przez pana działalnością.

Podobne prace

Do góry