Ocena brak

Powództwa działowe (actiones divisoriae)

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Należały do nich :

  • actio familiae erciscundae – powództwo o podział spadku pomiędzy współspadkobierców;

  • actio communi dividundo – powództwo o podział wspólnej rzeczy pomiędzy współwłaścicieli;

  • actio finium regundarum- powództwo o uregulowanie granic między sąsiadami.

W powództwach tego rodzaju sędziemu przysługiwało prawo do podziału rzeczy wspólnej z możliwością dopłaty przy podziale fizycznie nierównym, a gdy rzecz była niepodzielna przysądzał ją jednemu ze współwłaścicieli z możliwością spłaty równowartości pozostałych udziałów. Wyrok taki miał charakter konstytutywny bowiem kształtował nowy stan prawny.

Podobne prace

Do góry