Ocena brak

Powody utrzymywania zapasów

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

Wyrównywanie różnic w intensywnościach strumieni dopływu (zakupów) i odpływu (zużycia, sprzedaży).

• Neutralizowanie wahań losowych cechujących strumienie odpływu (popyt większy od prognozowanego średniego), a także ewentualnych opóźnień w dostawach uzupełniających.

• Uzyskiwanie rabatów od dostawcy przy zakupie większych partii.

• Sezonowy charakter niektórych dóbr (np. płody rolne)

• Pomyślną koniunkturę rynkową, co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż niebawem się „odwróci”

Operatywnymi narzędziami zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach są:

- normy zapasów (materiałów, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych),

- limitowanie zakupów materiałów,

- kontrola zamówień z punktu widzenia wielkości zapasów,

- system alarmowy o stanie zapasów w magazynie,

- przeglądy zapasów w celu ujawnienia zapasów nieprawidłowych,

- plan kredytowania środków obrotowych

Podstawową przyczyną gromadzenia zapasów jest konieczność wyrównywania różnych intensywności strumieni zakupów (dostaw) i strumieni zużycia. Najlepiej obrazuje to przedstawienie wszystkich surowców i materiałów, znajdujących się w węzłach logistycznych, jako zbiornika retencyjnego.

Podobne prace

Do góry