Ocena brak

Powikłania związane z kaniulacją żył

Autor /reva Dodano /24.06.2014

Do powikłań związanych z kaniulacją żył należą: miejscowe krwawienie, przedostanie się płynów/leków poza żyłę, zapalenie żyły, uszkodzenie tętnicy, wytworzenie się tętniaka, nieplanowane dotętnicze podanie leku (zagrożone wystąpieniem obkurczenia tętnicy, niedokrwienia kończyny aż do martwicy i konieczności amputacji włącznie), uszkodzenie nerwu, zakażenie miejscowe, zator (w tym powietrzny), zakrzep lub zakrzepica, zatorowość.

W większości przypadków udaje się uniknąć powikłań dzięki przestrzeganiu zasad postępowania. Kaniulacja żyły jest oczywistym elementem składowym postępowania ratującego życie i leczenia w stanie zagrożenia życia; na ogół nie jest traktowana jako zabieg o podwyższonym ryzyku, na który powinno się uzyskać odrębną zgodę od rodziców/opiekunów dziecka.

Kaniulacja dużych naczyń związana jest z większym ryzykiem wystąpienia powikłań i może być traktowana jak zabieg o podwyższonym ryzyku. Z tego powodu, jeśli w kolejnym etapie leczenia trzeba ją wykonać, należy wpisać do dokumentacji pacjenta odpowiednie uzasadnienie oraz poinformować rodziców/opiekunów dziecka o planowanym zabiegu (w celu uzyskania zgody). Lista powikłań jest długa; obejmuje m.in.: uszkodzenie dużego naczynia - żylnego, tętniczego lub chłonnego, krwiak, krwotok, a przy kaniulacji żyły podobojczykowej - kąta żylnego lub żyły szyjnej wewnętrznej, możliwość wystąpienia krwiaka opłucnej, nakłucia/uszkodzenia przełyku, tchawicy, opłucnej, płuca (z możliwością wystąpienia odmy), serca, krwawienie do osierdzia (z możliwością tamponady osierdzia) i inne.

 

Podobne prace

Do góry