Ocena brak

Powięź szyi

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

Powięź szyi {fascia cervicalis) składa się z poszczególnych blaszek. Blaszki te tworzą nie tylko pochewki dla mięśni oraz wielkich naczyń i nerwów, ale rozpięta jak błony między poszczególnymi mięśniami, nadają kierunek ruchom mięśni i w pewnym stopniu hamują je. Poza tym ograniczają przestrzenie między warstwami mięśniowymi; te przestrzenie międzypowięziowe mają znaczenie praktyczne, ponieważ są drogami, wzdłuż których sprawy chorobowe przenoszą się z szyi w obręb klatki piersiowej. Poza tym kość gnykową oraz krtań poruszają się ku górze i do dołu podczas tykania, mowy, kaszlu itd., i ślizgają się w przestrzeni ograniczonej blaszkami powięziowymi. Przestrzeń ta jest wypełniona luźną tkanką łączną, lub też tkanką tłuszczową, tak że ruchy mogą się w niej swobodnie odbywać. Pod względem grubości i wzajemnego stosunku poszczególne blaszki powięziowe wykazują wielką zmienność osobniczą, ale jako stale występujące możemy odróżnić trzy blaszki: powierzchowną, przedtchawiczą i przedkręgową.

Podobne prace

Do góry