Ocena brak

Powięź przedramienia

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

Powięź przedramienia (fascia antebrachii) w całej swej długości łączy się z powierzchownie położonym brzegiem tylnym kości łokciowej. Wysyła ona przegrody międzymięśniowe, podobnie do powięzi ramienia, choć mniej silne; łączą się one z kością i wytwarzają komory, których odgraniczenie jest uzupełnione błoną międzykostną. Odpowiednio do podziału mięśni przedramienia na trzy zasadnicze grupy odróżniamy trzy większe komory kostno-włókniste: 1) przednią — dla zginaczy, 2) boczną — dla bocznych prostowników i 3) tylną — dla prostowników grzbietowych. Komora zginaczy, najobszerniejsza, jest podzielona poza tym blaszką powięziową na część głęboką i powierzchowną (dla czterech mięśni powierzchownych i dla zginacza powierzchownego palców). Rycina 506 orientuje nas co do tych stosunków; widzimy też na niej, że kości przedramienia leżą ekscentrycznie, bardziej zbliżone do powierzchni tylnej przedramienia niż do powierzchni przedniej. Poza wymienionymi zasadniczymi przegrodami międzymięśniowymi wytwarzają się liczne inne. drobniejsze, czy to między poszczególnymi mięśniami, czy też między mniejszymi grupami mięśni. Włókna powięzi przedramienia przebiegają zasadniczo okrężnie; są one ustawione prostopadle do długiej osi przedramienia i często są ścię-gniste, szczególnie w części bliższej.

Podobne prace

Do góry