Ocena brak

Powięź piersiowa

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Powięź piersiowa (fascia pectoralis) składa się z dwóch blaszek, z których blaszka powierzchowna powleka przednią powierzchnię m. piersiowego większego, blaszka głęboka zaś jego powierzchnię tylną. Blaszka powierzchowna przyczepia się u góry do przedniego brzegu obojczyka, gdzie łączy się z blaszką powierzchowną powięzi szyi, przyśrodkowo przyczepia się do mostka, ku bokowi przechodzi w powięź m. naramiennego, pokrywając bruzdę naramienno-piersiową. Z dolnego brzegu m. piersiowego większego, łącząc się z blaszką głęboką, przerzuca się ona na brzeg przedni m. najszerszego grzbietu i w obrębie jamy pachowej, której tworzy podstawę, nosi nazwę powięzi pachowej.

Blaszka powierzchowna powięzi piersiowej stanowi dość mocną blaszkę nieprzesuwalnie zrośniętą z namięsną mięśnia, natomiast luźno tylko złączoną z pokrywającą ją skórą i tkanką tłuszczową podskórną. Wskutek tego gruczoł sutkowy u kobiet jest łatwo przesuwalny w stosunku do powięzi i mięśnia.

Podobne prace

Do góry