Ocena brak

Powięź obojczykowo-piersiowa

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Powięź obojczykowo-piersiowa (fascia clavipectoralis). M. podobojczykowy jest objęty mocną ścięgnistą powięzią (fascia subclavia) która łączy się z okostną obojczyka i jako powięź obojczykowo--piersiowa zstępuje ku dołowi, wypełnia trójkątną powierzchnię między brzegiem dolnym m. podobojczykowego a brzegiem górnym m. piersiowego mniejszego. Obejmuje ten ostatni, zstępując niżej łączy się z powięzią piersiową i z powięzią pachową . Część górna powięzi (między m. podobojczykowym a górnym brzegiem m. piersiowego mniejszego) przyczepia się silnymi ścięgnistymi pasmami do wyrostka kruczego; przez otwory tej części powięzi (fascia coracoclavipecto-ralis) przechodzą z jamy pachowej naczynia i nerwy do mm. piersiowych. Część dolna, łącząca się z powięzią pachową, nosi nazwę więzadła wieszadłowego pachy (ligamentum suspensorium axil-lae)t chociaż najważniejszym czynnikiem, który powoduje wpuklenie skóry w obręb dołu pachowego, nie jest to pasmo powięziowe, lecz zewnętrzne ciśnienie powietrza. Powięź obojczykowo-piersiowa stanowi silną i zamkniętą przegrodę, która przyśrodkowo przyczepia się do żeber i powięzi mm. międzyżebrowych, bocznie do wyrostka kruczego i powięzi m. kruczo-ramiennego. Przegroda ta stanowi zaporę dla chorób.

Podobne prace

Do góry