Ocena brak

Powięź nerkowa

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Powięź nerkowa (fascia rena lis). Torebka tłuszczowa objęta jest błoniastą osłonką — powięzią nerkową. Jej blaszka przednia (lamina anterior) albo powięź przednerkowa (fascia prerenalis) stanowi łączno-tkankowe podłoże otrzewnej lub przylegających narządów zaotrzewnowych. Blaszka tylna (lamina posterior) albo powięź zanerkowa (fascia retro-renalis) oddzielona jest od powięzi mięśniowej tylnej ściany brzucha cienką łączno tkankową warstwą przestrzeni zaotrzewnowej (często zawierającą tłuszcz). Ku górze, powyżej nadnercza, obie blaszki, przednia i tylna, łączą się z sobą i przechodzą w powięź przepony; łączą się one również ku bokowi, natomiast ku dołowi nie łączą się i torebka tłuszczowa nerki może się przedłużać w łącznotkankowe podłoże dołu biodrowego. Na stronie przyśrodkowej na poziomie wnęki powięź nerkowa jest przebita przez naczynia nerkowe oraz moczowód i przechodzi w łącznotkankową osłonkę tych tworów. Powięź nerkowa obejmując więc torebkę tłuszczową wytwarza niecałkowicie zamknięty worek powięziowy nerki. Ściana tylna worka (powięź zanerkowa) cienką warstwą tkanki łącznej łączy się z powięzią przepony w części górnej, w dolnej z powięzią lędźwiową pokrywającą mięsień czworoboczny lędźwi i mięsień lędźwiowo-udowry.

Podobne prace

Do góry