Ocena brak

Powięź nasienna wewnętrzna

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Powięź nasienna wewnętrzna (fascia spermatica interna)  obejmuje z zewnątrz osłonkę pochwową jądra; jest to mocna blaszka łącznotkankowa zawierająca pasma mięśniówki gładkiej, które stanowią dalszy składnik dźwigacza wewnętrznego (m. cremaster internus) Z blaszką ścienną osłonki pochwowej jądra jest ona złączona warstwą wiotkiej tkanki łącznej i daje się od niej odpreparować (z wyjątkiem miejsca przy wię-zadle mosznowym). Od osłonki pochwowej jądra różni się przede wszystkim tym, że obejmuje całą zawartość worka mosznowego: jądro wraz z najądrzem i powrózek nasienny, podczas kiedy osłonka pochwowa jądra, jak zaznaczono, bardzo nieznacznie tylko zachodzi na powrózek. Powięź nasienna wewnętrzna jest pochodną powięzi poprzecznej brzucha i w rozwoju osobniczym rozpoczyna się w jej przedłużeniu w obrębie pierścienia pachwinowego głębokiego, jako wyrostek pochwowy powięzi poprzecznej processus uaginalis fasciae transiersalis).

Podobne prace

Do góry