Ocena brak

Powięź miedniczna

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

Powięź miedniczna (fascia peluis). Na poziomie kresy granicznej powięź poprzeczna (fascia transrersalis) przcdnio-boczncj ściany brzucha przechodzi na miednicę małą i tu ma nazwę powięzi miednicznej. Odróżniamy w niej kilka części: 1) powięź micdniczną trzewną (fascia pelris visceralis) i 2) powięź miedniczną ścienną (fascia peluis pańetalis) oraz jej odcinek 3) powięź zasłonową.

Podobne prace

Do góry