Ocena brak

Powięź łokciowa

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

Powięź łokciowa [fascia cubitalis) jest to mocna, częściowo ścięgnista błona, przyczepiająca się do powierzchownych wyniosłości kostnych: do obu nadkłykci, do wyrostka łokciowego i do tylnego brzegu kości łokciowej Jest ona silnie wzmocniona rozpoczynającymi się na wymosłościach kostnych pasmami łącznotkankowymi. które się w nią wplatają. One też częściowo są miejscem przyczepu mięśni. Dalszym wzmocnieniem powięzi jest rozcięgno m. dwugłowego ramienia (aponeurosis m. bicipitis brachti) odchodzące od m. dwugłowTego. Dzięki tym tworom powięź nabiera częściowo charakteru ścięgnistego i nie daje się oddzielić od brzuśców mięśni. Na przedniej powierzchni powięzi łokciowej biegną nerwy i żyły skórne. Ostatnie często przeświecają przez skórę. W większości przypadków widzimy tu trzy większe pnie żylne: żyłę odłok-ciową po stronie przyśrodkowej, żyłę odpromieniową po stronie bocznej i żyłę pośrodko-wą łokcia, która łączy oba powyższe pnie; leży ona na rozcięgnie m. dwugłowego i posługujemy się nią zazwyczaj przy upuszczaniu krwi lub przy wstrzyknięciach dożylnych.

Podobne prace

Do góry