Ocena brak

Powięź biodrowa

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Powięź biodrowa (fascia iliaca) pokrywa przednią powierzchnię m. biodrowo-lędźwiowego. Rozpoczyna się ona u góry na więzadle łukowatym przyśrodkowym przepony, na kręgach lędźwiowych i na grzebieniu biodrowym; u góry bardzo cienka, ku dołowi na m. biodrowym staje się znacznie grubsza. Pod częścią boczną więzadła pachwinowego, z którym się zrasta, biegnie ona ku dołowi razem z m. biodrowolę-dźwiowym i teraz nosi nazwę powięzi biodrowo-łonowej (fascia iliopectinea). Jest ona jednocześnie blaszką głęboką powięzi szerokiej. Pasmo ścięgniste biegnące od strony dolnej więzadła pachwinowego do wyniosłości biodrowo-łonowej kości łonowej, tzw. łuk biodrowo-łonowy (arcus iliopectineus), dzieli przestrzeń (lacuna communis) położoną między więzadłem pachwinowym a brzegiem przednim miednicy (incisura iliopubica) na dwa przedziały: na przedział większy, boczny (rozstęp mięśni, lacuna musculorum) i na przedział mniejszy, przyśrodkowy (rozstęp naczyń, lacuna va-sorum). Przez rozstęp mięśni przechodzi m. biodrowo-lędźwiowy i nerw udowy. Rozstęp naczyń zawiera po stronie bocznej tętnicę udową (przed nią leży gałąź udowa n. płciowo-udowego), po stronie przyśrodkowej żyłę udową, a między nią i wklęsłym bocznym brzegiem więzadła rozstępowego, rozpiętym między końcem przyśrodkowym więzadła pachwinowego a grzebieniem kości łonowej, znajduje się okrągła przestrzeń tzw. pierścień udowy (annulus femoralis), dawniej zwany głębokim (profundus). Przez pierścień ten przechodzą większe naczynia chłonne odprowadzające limfę z węzłów okolicy pachwinowej; do tych węzłów uchodzą naczynia chłonne kończyny dolnej, pośladków, narządów płciowych zewnętrznych i okolicy podbrzusza. Tętnica udowa leży pośrodku więzadła pachwinowego, nad wyniosłością biodrowo-łonową; w przypadkach zranienia kończyny w miejscu tym może więc być uciśnięta do kostnego podłoża w celu zatamowania krwawienia. Pierścień udowy (głęboki) od strony jamy brzusznej jest zamknięty częścią powięzi poprzecznej, zlepionej od strony jamy brzusznej z otrzewną ścienną, zwanej tu przegrodą udową. Pierścień udowy głęboki często wypełnia większy węzeł chłonny pachwinowy głęboki.

Poniżej więzadła pachwinowego powięź biodrowo-łonowa wyściela dno dołu biodro-wo-łonowego; odpowiada ona tutaj głębokiej blaszce powięzi szerokiej uda, z którą się łączy. Powięź biodrowa pokrywa więc cały m. biodrowo-lędźwiowy, a wraz z kostnym podłożem wytwarza dlań komorę kostno-włóknistą. Ropnie opadowe w gruźlicy kręgosłupa w odcinku piersiowym mogą się przedostawać pod więzadłem łukowatym przyśrodkowym przepony w obręb tej komory i przez rozstęp mięśni kierować się dalej na udo, gdzie mogą być wyczuwalne w dole biodrowo-łonowym.

Podobne prace

Do góry