Ocena brak

Powierzenie mienia jako przesłanka zróżnicowania zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Pracodawca powinien wykazać prawidłowe powierzenie mienia oraz szkodę spowodowaną nie zwróceniem mienia lub nie wyliczeniem się pracownika a także wysokość straty. powstaje wtedy domniemanie odpowiedzialności pracownika możliwe do obalenia przez wskazanie, że szkoda jest następstwem okoliczności od niego nie zależnych , w szczególności w skutek nie zapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających sprawowanie pieczy nad tym mieniem. Ciężar udowodnienia że szkoda powstała z przyczyn, za które pracownik nie ponosi odpowiedzialności spoczywa wiec na pracowniku.

Podobne prace

Do góry