Ocena brak

POWIERZCHOWNE NACZYNIA I WĘZŁY

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

Na przednio-bocznej ścianie brzucha naczynia chłonne skórne biegną na ogół wzdłuż dróg żylnych. Naczynia nadpępkowej części ściany brzucha prowadzą wzdłuż ż. piersiowo-nabrzusznej ku górze do węzłów pachowych piersiowych, naczynia zaś podpępkowej części skóry brzucha wiodą ku dołowi wzdłuż ż. nabrzusznej powierzchownej do pasma poziomego (tractus horizontalij) węzłów pachwinowych powierzchownych. Oprócz powyższych naczynia chłonne skórne przednio-bocznej ściany brzucha towarzyszą również naczyniom krwionośnym powierzchownym okalającym biodro, które biegną wzdłuż grzebienia biodrowego .

Przypuszczalnie występują też zespolenia między naczyniami chłonnymi powierzchownymi — podskórnymi a głębiej położonymi międzymięśniowymi. Zespolenia te kierują się wzdłuż naczyń krwionośnych przenikających mięśniówkę; przez nic limfa powierzchowna kieruje się do segmentalnych naczyń chłonnych warstw mięśniowych. Tym samym z okolicy nabrzusznej limfa może się dostawać ku górze do węzłów mostkowych i do pnia mostkowego, ku dołowi do węzłów na brzusznych .

Z tylnej powierzchni tułowia naczynia chłonne powierzchowne mają różne kierunki odpływu, przy czym podkreślić należy, że przekraczają one linię pośrodkową. Z dolnej części grzbietu, mniej więcej do wysokości pępka, naczynia chłonne kierują się ku dołowi do węzłów pachwinowych powierzchownych (nodi inguinales superficiales) i uchodzą do bocznego węzła pasma poziomego (tractus horizontalis). Z części grzbietu, która odpowiada klatce piersiowej, jak wspomniano poprzednio, limfa podąża do węzłów pachowych pod łopatkowych.

Podobne prace

Do góry