Ocena brak

Powierzchowne mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - ramienna

Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013

  • M. czworoboczny – rozpoczyna się na guzowatości potylicznej zewnętrznej i kresie karkowej górnej, więzadle karkowym i wyrostkach koczystych kręgów C7-Th12, kończy na końcu barkowym obojczyka. Prostuje kręgosłup szyjny, przyciąga łopatki do kręgosłupa i obraca je tak, że kąt górny zbliża się do kręgosłupa, a dolny przesuwa się do przodu i bocznie.. Unerwiony przez gałąź zewnętrzną nerwu dodatkowego i gałązki splotu szyjnego.

  • M. najszerszy grzbietu – rozpoczyna się rozcięgnem na wyrostkach kolczystych kręgów począwszy od TH6 do S5, następnie na tylnej blaszce powięzi piersiowo-lędźwiowej, na grzebieniu biodrowym i powierzchni zewnętrznej trzech dolnych żeber. Kończy się na grzebieniu guzka mniejszego kości ramiennej. Obniża uniesione ramię, przewodzi je i obraca do wewnątrz. Działa jako pomocniczy mięsień wdechowy – mięsień kaszlu. Unerwiony przez n. piersiowo-grzbietowy.

  • Mm. równoległoboczne – rozpoczynają sięna wyrostkach koczystych C6-Th4, a kończą na brzegu przyśrodkowym łopatki. Pociągają łopatkę do góry i przyśrodkowo. Pociągają łopatkę do góry i przyśrodkowo. Unerwione ze splotu szyjnego i nerwu grzbietowego łopatki.

Podobne prace

Do góry