Ocena brak

Powierzchnie stawowe

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Powierzchnię stawową na kości skroniowej tworzy przedni odcinek dołu żuchwowego (fossa mandibularis) i do przodu od niego położony guzek stawowy (tuberculum articułare). Z dołu żuchwowego, położonego do przodu od przewodu słuchowego zewnętrznego, tylko odcinek przedni, dołek stawowy (fovea articularis*), który jest położony do przodu od szczeliny skalisto-bęben-kowej, stanowi powierzchnię stawową, pokrytą chrząstką włóknistą.

Odcinek tylny dołu żuchwowego, ograniczony przez część bębenkową kości, nie tworzy powierzchni stawowej; przestrzeń ta, położona między głową żuchwy a przewodem słuchowym zewnętrznym, zawiera tkankę łączną i tkankę tłuszczową, czasami może w nią wnikać część ślinianki przyusznej.

Odcinek przedni powierzchni stawowej na kości skroniowej stanowi poprzeczny wał — guzek stawowy, również na swym tylnym stoku pokryty chrząstką włóknistą. Położona na kości skroniowej powierzchnia stawowa stawu skroniowo-żuchwowego składa się więc z wklęsłego tylnego i z przedniego wypukłego odcinka. Długa oś dołka stawowego biegnie nie ściśle poprzecznie, lecz przyśrodkowo i ku tyłowi; osie obu stawów krzyżują się mniej więcej na przednim brzegu otworu wielkiego. Tak samo skierowana jest oś guzka stawowego.

Powierzchnię stawową na żuchwie tworzy głowa żuchwy (caput mandibulae), kształtu podłużnie elipsoidalnego. Długie osie obu głów zbiegają się ku tyłowi i przyśrodkowo oraz tworzą otwarty do przodu kąt rozwarty (150—160°). Powierzchnia stawowa głowy jest skierowana ku górze i do przodu; jest więc zwrócona do guzka stawowego, i tylko ta część powierzchni głowy służy do połączenia stawowego i jest pokryta włóknistą chrząstką stawową.

Podobne prace

Do góry