Ocena brak

Powierzchnia zewnętrzna trzonu żuchwy

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Powierzchnia zewnętrzna trzonu żuchwy (corpus mandibulae) nosi na samym przodzie ślady pierwotnego szwu obu symetrycznych części składowych żuchwy (mandibula). Ślad ten, zaznaczający się chropowatą linią, kończy się w płaszczyźnie pośrodkowej na dolnym brzegu żuchwy guzowatością bródkową (protuberantia menta-lis), bocznie odgraniczoną guzkami bródkowymi (tubercula men-talia; ryc. 259). Poniżej drugiego zęba przedtrzonowego znajduje się na powierzchni zewnętrznej otwór bródkowy (foramen mentale) dla nerwu i naczyń bródkowych. Z tyłu trzon żuchwy przechodzi u obu swych końców w stromo wstępujące gałęzie żuchwy (rami mandi-bulae).

Podobne prace

Do góry