Ocena brak

Powierzchnia trzewna śledziony

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Tak jak powierzchnia przeponowa, również powierzchnia trzewna powleczona jest otrzewną z wyjątkiem wnęki. Z jej stosunku do narządów sąsiednich wynika jej podział na trzy części; stanowią one znane nam już powierzchnie: żołądkową, okrężniczą i nerkową.

Największa z nich, wklęsła powierzchnia żołądkowa (facies gasłrica), położona głównie do przodu od wnęki, przylega do żołądka: z góry i z tyłu do tylnej ściany, częściowo do dna żołądka, dalej ku dołowi i do przodu do krzywizny większej; tutaj między żołądek a śledzionę całą swą szerokością wsuwa się więzadło żołądkowo-śledzio-nowe.

Najmniejsza z trzech części powierzchni trzewnej, powierzchnia okrężniczą (facies colica) lub podstawna skierowana jest przyśrodkowo, ku dołowi i nieco do przodu. Jest ona płaska lub nieco wklęsła i opiera się o zgięcie lewe okrężnicy i o więzadło prze-ponowo-okrężnicze .

Do powierzchni trzewnej przeważnie przylega również ogon trzustki, powyżej i przyśrodkowo od zgięcia lew:ego okrężnicy. Wielkość pola stycznego ze zgięciem lewym okrężnicy zależna jest oczywiście od stanu wypełnienia przylegających narządów wydrążonych; silnie wypełniony żołądek może całkowicie przykrywać śledzionę od przodu (głębokie położenie śledziony), zaś silnie wzdęta okrężnica może odsuwać żołądek od śledziony.

Pozostała część powierzchni trzewnej, powierzchnia nerkowa (facies renalis), nieco wklęsła, położona ku tyłowi od wnęki i od brzegu pośredniego, skierowana jest ku tyłowi i przyśrodkowo. Śledziona styka się tu z powierzchnią przednią górnej części nerki i jej wypukłym brzegiem; oczywiście przylega ona nie bezpośrednio do nerki, lecz do jej torebki. Stosunek powierzchni nerkowej śledziony do nadnercza lewego J<st bardziej luźny; niezbyt często śledziona przylega do brzegu górnego tegonarządu.

Ponieważ skośnie położona śledziona ku dołowi oddala się od nerki, między nimi powstaje kąt (śledzionowo-nerkowy), w obręb którego wsuwa się ramię zstępujące zgięcia lewego okrężnicy.

Śledziona i nerka (właściwie torebka nerki), jak wiemy, stykają się z sobą za poś-reclmctwem otrzewnej; z tego stosunku wynika, że czasem nawet już w czasie rozwoju 0 te narządy mogą szeroko zrastać się z sobą.

Podobne prace

Do góry