Ocena brak

Powierzchnia śródpiersiowa płuc

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Powierzchnia śródpiersiowa albo p r z y ś r o d ko w a (facies m cdias i i na lis* s. medialisj1, mniejsza od poprzedniej, jest wklęsła i skierowana do śródpiersia. Na powierzchni śródpiersiowej leży wnęka płuca; dokoła wnęki do powierzchni śródpiersiowej przylegają narządy śródpiersia, które żłobią w niej j słabiej lub silniej zaznaczające się rowki i wgłębienia. Wszystkie jednak występujące tu wgłębienia czy bruzdy widoczne są na zwłokach dopiero po utrwaleniu płuc (np. formaliną).

Podobne prace

Do góry