Ocena brak

Powierzchnia przednia nerki lewej

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

Podobnie jak po stronie prawej również i do lewej nerki wzdłuż wąskiego pasma bieguna górnego przylega 1) nadnercze — pole nadnerczowe (area suprarenalis); poniżej i bocznie zamiast pola wątrobnego nerki prawej przylegają 2) żołądek — pole żołądkowe (area ventriculańs) oraz bardziej bocznic 3) śledziona — pole śledzionowe (area lienalis). Zamiast pola dwunastniczego nerki prawej do lewej nerki na poziomic wnęki przylega 4j trzustka — pole trzustkowe (area pan-creatica), ogon której zachodzi aż do wnęki śledziony. Poniżej tego pola i pola śledzionowego do nerki lewej przyrasta 5 zgięcie lewe okrężnicy i początek okrężnicy zstępującej — pole okrężnicze (area colica), bardziej przyśrodkowo zaś przylegają pierwsze pętle 6) jelita cienkiego — pole jelitowe (area jejunalis).

Należy jeszcze zaznaczyć, że powyższe stosunki osobniczo są bardzo zmienne w związku z dużą zmiennością położenia i przebiegu przylegających narządów. Tak np. pole okrężnicze zanika, jeżeli zgięcie okrężnicy prawe nie zachodzi na dolny biegun nerki, lub jeżeli okrężnica zstępująca leży bardziej bocznic; wtedy po stronie lewej dolny odcinek nerki pokrywają już tylko pętle jelita cienkiego.

Podobne prace

Do góry