Ocena brak

Powierzchnia górna wątroby

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Powierzchnia górna (facies superior), wypukła, skierowana ku górze i do przodu, przylega do dolnej strony przepony. Przyczep więzadła sierpowatego, położony nieco na prawo od linii pośrodkowej, oddziela na powierzchni górnej większy płat prawy (lobus dexter) od znacznie mniejszego i zmiennego płata lewego (lobus sinister). Płat prawry wypełnia prawe sklepienie przepony, płat lewy, który stanowi mniej więcej 1/5 całej wątroby, maleje szybko we wszystkich kierunkach i pod lewym sklepieniem przepony sięga tylko do linii sutkowej. W tylnej części powierzchni górnej wątroby po obu stronach płaszczyzny pośrodkowej ciała znajduje się spłaszczenie, odpowiadające dolnej powierzchni serca, które spoczywa tu na wątrobie oddzielone tylko przeponą i osierdziem. Spłaszczenie to nosi nazwę, wycisku sercowego (impressio cardiaca). Poszczególne wiązki przepony w czasie silnego skurczu mogą wpuklać się w wątrobę i stopniowo wytwarzać na jej powierzchni górnej głębokie, prawie pionowo skierowane bruzdy przeponowe; bardziej skośnie układają się bruzdy żebrowe, występujące nieraz pod wpływem ucisku żeber; te ostatnie bruzdy są może tworami pośmiertnymi.

Podobne prace

Do góry