Ocena brak

Powierzchnia boczna jajnika

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Powierzchnia boczna jajnika odpowiada tzw. dołkowi jajnikowemu (fossa oiarica). Dołek ten w postaci wgłębienia otrzewnej wyściełającej ścianę boczną miednicy malej leży w obrębie kąta podziału naczyń biodrowych wspólnych; granicę górną tego kąta tworzą więc naczynia biodrowe zewnętrzne, granicę tylną naczynia biodrowe wewnętrzne oraz moczowód. Jajnik nie sięga jednak do wierzchołka tego kąta. Bocznie od dołka jajnikowego biegnie nerw i naczynia zasłonowe, więzadło pępkowe przyśrodkowe  oraz mięsień zasłonowy wewnętrzny.

Podobne prace

Do góry