Ocena brak

POWIĄZANIA PODMIOTÓW ADM. PUBLICZNEJ: Dekoncentracja, koncentracja, centralizacja

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Przy koncentracji punkt ciężkości adm. spoczywa w rękach organów naczelnych, centralnych, które decydują we wszystkich ważnych sprawach.

Organy niższe są silnie skrępowane, niesamodzielne, mogą wykonywać np. czynności przygotowawcze.

Przy dekoncentracji – punkt ciężkości adm. leży w organach terenowych, które wykonują przeważającą większość zadań adm. Następuje przekazanie właściwości do załatwienia spraw administracyjnych przez organy centralne organom niższym poprzez prawo udzielania wytycznych, poleceń, rozkazów.

Organy niższe mogą być podporządkowane lub uzależnione od organów wyższych.

Zasada centralizacji – polega na tym że decyzje podejmowane są wyłącznie przez organy wyższe, organy niższe mają jedynie pozycję organów przygotowujących rozstrzygnięcia ./w tedy zbiega się koncentracja z centralizacją/ .

ZASADA HIERARCHICZNEGO PODPORZĄDKOWANIA-organy niższe podporządkowane są organom wyższym przejawia się w zależności służbowej i osobowej.

DO ZALET HIERARCHII ZALICZA SIĘ:

  • Jednolitość działania aż do najniższego stopnia

  • Łatwe ustalenie uzasadnienie i wyegzekwowanie odpowiedzialności ( odpowiada minister,przełożony)

  • Eliminowanie sporów kompetencyjnych; powstałe spory rozstrzyga wspólny przełożony

  • Jasny układ kompetencji w działaniach na zewnątrz, wobec obywateli.

Podobne prace

Do góry