Ocena brak

Pourodzeniowy przerost nadnerczy

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Wrodzony przerost nadnerczy związany z niedoborem 11-hydroksylazy może nie dawać żadnych objawów klinicznych lub ujawnić się dopiero w okresie dojrzewania. Do głównych objawów należy narastanie nieprawidłowego owłosienia, najczęściej bez zaburzeń miesiączkowania. Podstawowe znaczenie diagnostyczne ma oznaczenie stężenia 17-hydroksy progesteronu (powyżej 2 ng/ml) oraz wykonanie testu z ACTH. Nadmierne zwiększenie stężenia 17-hydroksypro-gesteronu po podaniu ACTH umożliwia rozpoznanie tego zespołu.

Podobne prace

Do góry