Ocena brak

Potrzeby klientów

Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011

W całym procesie zachowań nabywców na rynku punktem wyjścia, czy też pod-stawowym motywem działań są potrzeby. O ukształtowaniu potrzeb ludzkich decydują:

  • fizyczne potrzeby ciała,

  • duchowe właściwości człowieka,

  • okoliczności współżycia społecznego7.

Uświadomienie potrzeby warunkujące jej zaspokojenia może być wynikiem:

  • braku produktu,

  • uzyskania informacji o nowym produkcie,

  • ujawnienia się nowych potrzeb (wywołanego najczęściej dostrzeżeniem określonego produktu u innych osób),

  • zmiany sytuacj i materialnej,

  • zmiany oczekiwań w stosunku do produktu.

Przedsiębiorstwa działające na rynku marketingowo muszą uwzględnić zarów-no rozmaitość potrzeb ludzkich układających się w indywidualnych hierarchiach,według stopnia pilności ich odczuwania, jak również różne warianty ich zaspoko-jenia ukazujące niezliczone wręcz możliwości widoczne w sposobie postępowaniakonsumentów i w ich decyzjach zakupu towarów i usług.

Jedną z najistotniejszych przesłanek podejmowania decyzji konsumenckich jesthierarchia zaspokajania potrzeb. Najbardziej znaną klasyfikacją tego typu jesthierarchia potrzeb Masłowa.

Podobne prace

Do góry