Ocena brak

Potrzeba gromadzenia i wykorzystywania informacji

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Współcześnie funkcjonująca firma, bez względu na to czy jest jedną z kilku, czy jedną z wielu firm na danym rynku, nie może obyć się bez gromadzenia i przetwarzania informacji. Jak pisze Philip Kotler trzy nowe zjawiska sprawiają, że zapotrzebowanie na informację jest obecnie większe niż kiedykolwiek:

  • od marketingu lokalnego przez narodowy do globalnego - ekspansja geograficzna firm sprawia, że do zarządzania potrzeba coraz więcej informacji,

  • od potrzeb kupującego do jego pragnień - wraz ze wzrostem swoich dochodów kupujący stają się coraz bardziej wybredni przy wyborze dóbr, co sprawia, że bez badań marketingowych trudno jest przewidzieć reakcję klientów na różne cechy produktów,

  • od konkurencji cenowej do pozacenowej - w miarę wzrostu wykorzystywania znaków firmowych, różnicowania produktu, reklamy i promocji sprzedaży, wzrasta potrzeba informacji dotyczących skuteczności tych narzędzi marketingowych.

Oprócz wyżej wymienionych argumentów, o konieczności gromadzenia informacji decydują także coraz większa złożoność i dynamika otoczenia oraz skrócenie czasu reakcji przedsiębiorstw na bodźce rynkowe.

Korzystanie z informacji łączy się bezpośrednio z procesem podejmowania decyzji. System informacyjny firmy jest najważniejszym komponentem systemu zarządzania, odpowiedzialnego za realizację celów i zadań firmy. Dlatego też nie można nie doceniać roli informacji w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Obserwowanie rynku, dostosowywanie się do potrzeb klientów i umacnianie pozycji firmy nie jest bowiem możliwe bez prawidłowego zbierania, selekcji, wewnętrznego obiegu i wykorzystania informacji. Na cały system informacji wspierający zarządzanie składają się systemy: informacji finansowej, informacji kadrowej, informacji produkcyjnej, informacji badawczej oraz system informacji marketingowej, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Podobne prace

Do góry