Ocena brak

POTRĄCENIE

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Kompensacja czyli potrącenie pojawiało się wtedy gdy mieliśmy do czynienia z węzłem obligacyjnym dwustronnie zobowiązującym. Strony kontraktu były zarówno wierzycielami jak i dłuznikami. Na tej podstawie mogło gasnąć zobowiązanie poprzez potrącenie przez jedną stronę długu dłużnika z wierzytelności jaka mu przysługiwała. Kompensacja przybierała rozmaite formy mogła więc być dobrowolna czyli zawarta w umowach dodatkowych do kotraktu lub też przymusowa na mocy której jedna ze stron narzucała drugiej zwrot zobowiązania poprzez potrącenie.

Podobne prace

Do góry