Ocena brak

Potępienie prawne a potępienie moralne

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Wprawdzie uznaje się za prawdę oczywistą, że moralność przenika prawo, że oceny moralne wpływają na tworzenie prawa i odgrywają znaczącą rolę w procesie jego stosowania.Zgodnie z jednym z ogólnych ustaleń sformułowanych na podstawie wielu wcześniejszych badań potępienie prawne pewnych zachowań (tj. domaganie się sankcji karnych wobec ich sprawców) współwystępuje z potępieniem moralnym tych zachowań. Relacja odwrotną natomiast nie zachodzi.

W celu ustalenia intensywności potępień prawnych i moralnych różnych zachowań przedstawiono respondentom jedenaście przykładowych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ich zadaniem była odpowiedź na pytanie, czy zachowania te zasługują na potępienie moralne.

1. Że najsilniejszy rygoryzm moralny cechuje posłów, a najsłabszy biznesmenów.

2. Co najmniej trzy czwarte respondentów we wszystkich czterech grupach ujawnia postawę silnego rygoryzmu moralnego.

3. Po trzecie, wobec łapownictwa i zatrudnienia pracownika „na czarno" opinie Polaków są zróżnicowane. Dla większości posłów i dziennikarzy łapownictwo zasługuje na potępienie, gdy tymczasem ocenę taką deklaruje nieco więcej niż połowa biznesmenów i przeciętnych respondentów. W stosunku do pracy „na czarno" najbardziej tolerancyjni są biznesmeni, najmniej zaś — posłowie i dziennikarze.

4. Po czwarte, w stosunku do dwóch innych zachowań: eutanazji i odmowy służby wojskowej, opinie wśród Polaków są wyraźnie niejednolite. Zachowania te potępia dwie trzecie posłów, mniej więcej, co drugi przeciętny respondent, mniej więcej, co trzeci biznesmen i co czwarty dziennikarz.

Jeśli porównamy różnice między odsetkami potępień moralnych i prawnych poszczególnych zachowań, to okaże się, że w niektórych wypadkach wynoszą one ponad 80 procent. Ta swoista „schizofrenia normatywna", której wyrazem jest rozmijanie się ocen prawnych i moralnych, cechuje przede wszystkim dziennikarzy i w znacznym stopniu biznesmenów.

Podobne prace

Do góry