Ocena brak

Potencjalne modele współczesnego ładu pokojowego

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Nowa Pentarchia. Zakłada, ze najbardziej doskonały jest system, nad którego stabilizacją czuwa 5 ośrodków. Są one zdolne do utrzymania równowagi politycznej i militarnej, nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny międzynarodowej innych państw, traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych sprzymierzeńców. Ten model mogłoby tworzyć: USA, Japonia, Chiny, unia Europejska i Rosja, -Pax Consortis. Zakłada, że po upadku ZSRR osłabnie pozycja USA (drugi biegun układu rywalizacyjnego)USA powraca do polityki izolacjonizmu i staje się jednym z wielu członów systemu złożonego z równorzędnych partnerów o porównywalnej sile i roli w stosunkach międzynarodowych.

Wszyscy w jednakowym stopniu ponosiliby odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. -Pax Nipponica. Założenie, ze prężnie rozwija się Japonia, staje się potęga gospodarczą osiągnie pozycję supermocarstwa i przejmie rolę hegemona (nie dysponuje jednak w tej chwili potencjałem nuklearnym). -Bigemonia - zdynamizowana współpraca USA i Japonii. USA - potęga militarna, ekonomiczna i polityczna oraz Japonia, jako potęga gospodarcza. Sojusz XX wieku - w kwietniu 1996 r. podpisano w Tokio Wspólną deklarację Japonii i USA w sprawie bezpieczeństwa.

Podobne prace

Do góry